BẠN CÓ BIẾT ?

Bạn thấy website này thế nào

Xem kết quảBiểu quyết

Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến

Từ 21 giờ ngày 5/5: Tăng giá xăng khoáng và xăng E5

09-05-2015 14:44 | 1474 lượt xem

Ngày 5/5/2015, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có công văn gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Từ ngày 28 tháng 7 năm 2014 đến ngày 05 tháng 02 năm 2015, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã có 15 đợt điều hành giá xăng dầu trong nước bám sát giá của xăng dầu thế giới (có diễn biến giảm); trong đó mặt hàng xăng RON 92 có 1 lần giữ giá (ngày 19 tháng 9 năm 2014) và 14 lần giảm giá với tổng mức giảm 10.865 đồng/lít, mặt hàng dầu diesel 0.05 S có 15 lần giảm giá với tổng mức giảm 7.721 đồng/lít, mặt hàng dầu hỏa có 15 lần giảm giá với tổng mức giảm 7.414 đồng/lít, mặt hàng dầu mazut 3.5 S có 15 lần giảm giá với tổng mức giảm 7.180 đồng/kg.

Từ trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 (từ ngày 05 tháng 02 năm 2015) cho đến thời điểm hiện nay, giá xăng dầu thế giới có diễn biến tăng trở lại. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2014 về việc tăng cường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định việc điều hành như sau:

-Đợt điều hành ngày 05 tháng 02 năm 2015, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước bằng biện pháp giảm mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với mức giảm từ 800 đồng/lít xuống còn 340 đồng/lít xăng, từ 800 đồng/lít xuống còn 520 đồng/lít dầu hỏa, từ 800 đồng/kg xuống còn 270 đồng/kg dầu mazut.

- Đợt điều hành ngày 24 tháng 02 năm 2015 (mùng 6 Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015), Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước bằng biện pháp chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ các mặt hàng xăng dầu với mức chi là 2.448 đồng/lít xăng, 1.350 đồng/lít dầu diesel, 1.693 đồng/lít dầu hỏa, 2.015 đồng/kg dầu mazut.

- Đợt điều hành ngày 11 tháng 3 năm 2015, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá từ 700 - 1.600 đồng/lít,kg xăng dầu kết hợp chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ các mặt hàng xăng dầu với mức chi là 1.852 đồng/lít xăng, 888 đồng/lít dầu diesel, 837 đồng/lít dầu hỏa, 927 đồng/kg dầu mazut.

- Đợt điều hành ngày 26 tháng 3 năm 2015, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước bằng biện pháp chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ các mặt hàng xăng dầu với mức chi là 1.020 đồng/lít xăng, 05 đồng/lít dầu diesel, ngừng chi đối với dầu hỏa và dầu mazut.

- Đợt điều hành ngày 13 tháng 4 năm 2015, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giữ ổn định giá bán xăng dầu trong nước bằng biện pháp chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ các mặt hàng xăng dầu với mức chi là 991 đồng/lít xăng, 134 đồng/lít dầu diesel, 217 đồng/lít dầu hỏa, 383 đồng/kg dầu mazut.

Về đợt điều hành hôm nay, ngày 05 tháng 5 năm 2015, giá xăng dầu thế giới tăng đột biến (thời điểm ngày 04 tháng 5 năm 2015, giá xăng RON 92 đã tăng lên mức 80.890 USD/thùng) khiến cho giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu kỳ tính giá ngày 05 tháng 5 năm 2015 chênh lệch so với giá bán như sau: Xăng RON 92: cao hơn 3.387 đồng/lít; Xăng E5: cao hơn 3.222 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: cao hơn 322 đồng/lít; Dầu hỏa: thấp hơn 258 đồng/lít; Dầu mazut 3.5S: cao hơn 303 đồng/kg.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 05 tháng 5 năm 2015 về điều hành giá bán lẻ xăng dầu, nhằm hỗ trợ giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định:

Đối với mặt hàng xăng

Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ mặt hàng xăng, mức cụ thể như sau: Xăng khoáng: 1.437 đồng/lít; Xăng E5: 1.272 đồng/lít.

Sau khi chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ mặt hàng xăng nêu trên thì tăng giá mặt hàng xăng như sau: Xăng khoáng: 1.950 đồng/lít; Xăng E5: 1.950 đồng/lít.

Các mặt hàng khác

Mặt hàng dầu diesel: Giữ nguyên giá bán bằng cách chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ mặt hàng dầu diesel với mức chi là 322 đồng/lít.

Mặt hàng dầu hỏa: Giảm giá bán 258 đồng/lít.

 Mặt hàng dầu mazut: Giữ nguyên giá bán bằng cách chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ mặt hàng dầu mazut với mức chi là 303 đồng/kg.

Thời gian thực hiện

- Trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 21 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2015.

- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng, dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 21 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2015 đối với xăng, không muộn hơn 21 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2015 đối với dầu hỏa.

- Kể từ 21 giờ 00 ngày 05 tháng 5 năm 2015 (ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này) cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính gửi tới các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời đưa thông tin, định hướng dư luận đồng thuận với chủ trương điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

 

Bình luận